Rezultate

Rezultate

Vezi aici rezultatele competiției planurilor de afaceri

Informații generale

Descriere proiect

Grup țintă

Echipa

Documente

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar care își găsesc un loc de muncă, astfel, cel puțin 30% din reprezentanții grupului țintă vor face dovada angajării sau a promovării ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI cu precădere din domeniul socio-uman.

DETALII

Grup țintă

Grupul țintă al proiectului va fi format din 70 de studenți doctoranzi și 40 de cercetători postdoctoranzi. Selecția grupului țintă se va face conform unei metodologii prestabilite. Cea mai mare parte a grupului țintă, aproximativ 75% dintre aceștia vor fi selectați din rândul studenților doctoranzi și a postoctoranzilor din cadrul domeniilor stiintelor sociale conform CNATDCU pentru care UBB detine conducere de doctorat, dupa cum urmeaza: contabilitate, economie, economie și afaceri internationale, finanțe, management, marketing, psihologie, sociologie, știința sportului și educației fizice, științe administrative, științe ale comunicării, științe ale educației, științe politice, fără însă a exclude posibilitatea selectării unei parți a grupului țintă din cadrul altor domenii cu respectarea criteriilor mentionate în cadrul GGCS POCU și a domeniilor de specializare inteligenta prevăzute în cadrul OM MEN nr. 5376/2017.

DETALII